เครื่องสแกนลายนิ้วมือคุณภาพสูงพร้อมตัวอ่านบัตร ประชาชน รุ่น XU20SCI | www.getsale.info 

ประกาศอัพเดท

เครื่องสแกนลายนิ้วมือคุณภาพสูงพร้อมตัวอ่านบัตร ประชาชน รุ่น XU20SCI

ลงประกาศเมื่อ 17 มิ.ย. 2562 อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 10:20:07 น. เข้าชม 79 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือคุณภาพสูงพร้อมตัวอ่านบัตร

ประชาชน รุ่น XU20SCI

SecuGen Hamster Pro รุ่น XU20SCI เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ Optical คุณภาพสูง มาตรฐาน

FBI สามารถจับภาพลายนิ้วมือได้ทุกทิศทาง 360 องศา ใช้ได้กับ Windows, Linux และ Android

สามารถอ่านบัตรประชาชนไทยได้

 

ประโยชน์ในการใช้งาน

ใช้ยืนตัวตนได้ 2 แบบในเครื่องเดียวกัน ทั้งจากลายนิ้วมือหรือตรวจสอบจากบัตรประชาชนก็ได้ ง่ายและรวดเร็ว

ทดแทนการใช้รหัสผ่าน หมดปัญหาการลืม Password หรือการขอรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

 

คุณสมบัติของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุน่ XU20SCI

เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือคุณภาพสูงของ SecuGen จากสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองมาตรฐาน PIV และ Mobile

ID FAP 20 จาก FBI

มีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดความเร็วสูงที่ใช้ชิปของ Identiv ในตัว เสียบบัตรแนวตั้ง สามารถอ่านบัตรประชาชนไทย

ได้ทุกรุ่น**

มีฟังก์ชัน Auto-On สามารถเปิดการตรวจจับลายนิ้วมือได้อัตโนมัติเมื่อพบการวางนิ้วที่ช่องกระจก

เซนเซอร์ที่ใช้เป็นแบบ Optical เก็บลายนิ้วมือได้ชัดเจน ตัวเซนเซอร์มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความ

แม่นยำสูง

ใช้กระจกคุณภาพสูง แข็งเป็นพิเศษ มีความคงทน เป็นรอยขีดข่วนยาก ทนต่อการกระแทก กระเทือน และไฟฟ้าสถิตย์

ไม่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ

มี Smart Capture ช่วยให้ใช้ได้กับนิ้วที่มักมีปัญหา เช่นนิ้วที่แห้งหรือชื้นเกินไป, นิ้วที่มีลอยแผลเป็น หรือนิ้วที่สแกน

ด้วยเครื่องอ่านรุ่นอื่นไม่ค่อยได้ รวมทั้งสามารถลดปัญหาจากการโดนแสงแดดรบกวนได้ด้วย

มีระบบป้องกันการใช้นิ้วปลอม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบ Windows (ใช้ได้กับ Android และ Linux ในอนาคต)

ใช้งานร่วมกับ Windows Hello เพื่อล็อคการใช้งาน Windows ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Design) ทำให้สะดวกในการใช้งาน

มีชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) เพื่อการพัฒนาโปรแกรมลายนิ้วมือสำหรับ Windows, Android และ Linux สามารถนำ

ไปพัฒนาได้เองตามความต้องการ รองรับภาษา C#, VB.Net, C++, Java และ Python

มีชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) เพื่อการพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดสำหรับ Windows สามารถนำไปพัฒนา

ได้เองตามความต้องการ รองรับภาษา C++, VB6.0 และ Delphi

รองรับการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ (Fingerprint Template) หลายรูปแบบ เช่น ANSI/INCITS 378, ISO/IEC

19794-2 และรูปแบบพิเศษเฉพาะตัว SG400 ที่มีการเข้ารหัสลับป้องกันการถูกแก้ไข

 

เหมาะสำหรับ

โปรแกรมเมอร์และซอฟต์แวร์เฮาส์ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้สามารถอ่านและบันทึกลายนิ้วมือได้

ห้าง ร้าน หรือสถานบริการต่างๆที่ต้องการความปลอดภัยสูง

งานที่ต้องการใช้ลายนิ้วมือร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงตน

 

คุณลักษณะเฉพาะ/Specification XU20SCI                          http://www.rd-comp.com

การเชื่อมต่อ USB 2.0

เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ แบบ Optical

ทิศทางการสแกนลายนิ้วมือ 360 องศา

ขนาดชอ่ งสำหรับวางนิ้ว 18.2 mm x 22.9 mm

พื้นที่ในการสแกนลายนิ้วมือ 15.2 mm x 20.3 mm

ขนาดภาพลายนิ้วมือ 300 x 400 จุด

ความละเอียดภาพลายนิ้วมือ 500 จุดต่อนิ้ว ความเข้มจาง 256 ระดับ

รูปแบบของ Template ลายนิ้วมือ INCITS 378, ISO/IEC 19794-2, SG400

มาตรฐานของระบบลายนิ้วมือ INCITS 378, ISO/IEC 19794-2, 19794-4, NIST MINEX, FIPS 201, FBI

PIV & Mobile ID FAP 20, WSQ

ช่องเสียบบัตรสมาร์ทคาร์ด ช่องเสียบบัตรสมาร์ทคาร์ดขนาดมาตรฐาน (ID-1) 1 ช่อง

ชนิดของหน้าสัมผัส Friction

ชนิดของบัตรที่รองรับ IC Card ISO/IEC 7816-1,2,3,4 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)

บัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

ซิมคาร์ดของโทรศัพท์มือถือ

บัตรแบบไมโครโปรเซสเซอร์

บัตรความจำ (2-Wire, 3-Wire, I2C)

ความเร็วในการสื่อสารกับบัตร สูงสุด 600 kbps* ; TA1=97 ขึ้นกับซอฟต์แวร์และบัตร

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาของบัตร สูงสุด 12 MHz

4.8 MHz เมื่อใช้กับบัตรประชาชนของกรมการปกครอง*

รูปแบบการติดต่อกับบัตร T=0, T=1

Memory card (2-Wire, 3-Wire, I2C)

การแสดงผล ไฟ LED ที่ช่องวางนิ้ว และดวงไฟ LED ที่ตัวเครื่อง

มาตรฐานของการอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด ISO/IEC 7816-1,2,3,4 EMV 2008 Level 1, CCID, PC/SC API

มาตรฐานของตัวเครื่อง FCC, CE, RoHS, UL 60950, VCCI

การใช้พลังงาน 5V จากพอร์ต USB

ชุดพัฒนา (SDK) สำหรับการสแกนลายนิ้วมือ

Windows (C++, C#, VB.Net Java), Android (java) และ Linux ( C++, Java, Python)

ชุดพัฒนา (SDK) สำหรับการอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด

Windows (C++, VB6.0 และ Delphi)

ชุดพัฒนา (SDK) สำหรับการอ่านบัตรประชาชนไทยไม่มี

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Server 2016 / 2012 / 2008 R2, Android, Linux

*คุณสมบัติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ใช้

**จะต้องได้รับสิทธิ์จากเจ้าของระบบบัตรสมาร์ทคาร์ดก่อนจึงจะสามารถอ่านเขียนข้อมูลในบัตรได้ และต้องเป็นบัตรรุ่นที่เครื่องอ่านสามารถอ่านได้

 

อุปกรณ์ภายในชุดสินค้า                                        http://www.rd-comp.com

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น XU20SCI

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ต้องใช้งานกับโปรแกรมที่รองรับหรือพัฒนาขึ้นเพื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น XU20SCI เท่านั้น

สินค้านี้ไม่มีชุดพัฒนา (SDK) สำหรับการอ่านบัตรประชาชนไทย ผู้ชื้อต้องพัฒนาโปรแกรมในการอ่านบัตรประชาชนไทยเอง หรือจัดหาโปรแกรมของกรมการปกครอง หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ จึงจะอ่านบัตรประชาชนไทยได้

ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้นหรือความร้อนสูง

การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 1 ปี ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอ, แตกหัก, ฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพตามการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การ

ดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

                                                                                                                                R&D Computer System Co., Ltd.

                                                                                                                                          ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745

                                                                                                                                E-Mail : salesrd2013@gmail.com

                                                                                                                                  http://www.rd-comp.com

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 11 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

สินค้ามาตรฐาน บริการคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร 6 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 374 ครั้ง

ป้ายกรุณาอย่าส่งเสียงดัง พื้นผิวเรียบ มันวาว พร้อมติดกาว 3M ด้านหลังทุกชิ้น

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 11 ส.ค. 2563

ราคา 220 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

สินค้ามาตรฐาน บริการคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร 6 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 403 ครั้ง

สินค้ามาตรฐาน บริการคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร 6 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 364 ครั้ง

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 5 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 133 ครั้ง

TS911LUCKY ตอนนี้รับโบนัสทันที 1,500 บาท เว็บตรงTS911 การันตีคุณภาพ

() - อื่นๆโฆษณา 13 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 24 ครั้ง

สีทาพื้นถนนกันลื่น, สีทาถนนกันลื่น, สีทาทางกันลื่น, สีกันลื่น, สีกันลื่นไถล

(ลงประกาศฟรี สมุทรสาคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 11 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 7 ครั้ง

บริษัท คอนเทนเนอร์สยามไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมบริการออกแบบ ตู้คอนเทนเนอร์, ตู้สำนักงาน, คอนเทนเนอร์, container, บ้านน็อคดาวน์

() - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 10 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต, เครื่องตัดพื้น, ตัดถนน, ตัดสะพาน, ตัดคอนกรีต, ด้วยเครื่องตัดถนนหลากหลายขนาด ติดต่อ นนท์ 089-6616557

() - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 10 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 20 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 4,540 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ssuupp
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 17 มิ.ย. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 17 มิ.ย. 2562 10:20:07 น.
  • ที่อยู่ : 48/20 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 26931726
  • Email : supachol.pou@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน